çekmeköy mali müşavir

Mali müşavir kimdir, ne gibi işler yapar?

İşletmelerin varlığını sağlıklı biçimde sürdürebilmesi için mali müşavirler önemli rol üstleniyor. Bu yüzden mali müşavirlik konusunu tüm işletme yöneticilerinin genel hatlarıyla bilmesinde fayda var. Eğitim süreci doktorluk kadar uzun süren mali müşavirlik, bir takım riskleri bulunan fakat son derece saygın bir meslek.  Peki, mali müşavir ne iş yapar, nerelerde çalışır? Mali müşavirlik ile ilgili derlediğimiz bilgilerle bu konuya açıklık getiriyoruz.

Mali müşavir kimdir

Mali müşavir ne iş yapar sorusuna cevap olabilecek iş tanımı ve mesleki niteliklere değinmeden önce mali müşavirin şirketlerin finansal işlemlerinin yürütülmesinde önemli bir rolü olduğunu belirtmeliyiz. Öyle ki bir mali müşavirin yönlendirmeleri, şirketin büyümesinde kilit öneme sahiptir.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun hükümlerine göre meslek icrasına hak kazananlar, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) unvanı alır ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarını analiz ederek düzenler. Mali müşavir, bir işletmenin varlık, borç ve sermaye hesabı girişlerini yapan görevlidir.

SMMM mesleğinin konusu nedir

3568 sayılı kanuna göre YMM mesleğinin konusu şöyledir;

  • Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebe, işletmecilik, finans, mali mevzuat ile ilgili işleri yapmak ve konularda müşavirlik desteği vermek, belgeye dayalı inceleme analiz ve denetleme yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili yazılı görüş vermek, rapor düzenlemek, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak
  • Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin tasdik işlerini yapmak

YMM’ler SMMM’lerden farklı olarak; muhasebe bürosu açamaz, muhasebe bürosuna ortak olamaz ve muhasebe ile ilgili defter tutamazlar. Mali müşavirlerin YMM olabilmeleri için en az 10 yıl mali müşavirlik yapmaları, sınavı geçmeleri ve ruhsat almaları gereklidir. Bir mali müşavirin genel olarak görevleri; defter tutmak, beyanname düzenlemek, tahkim ve bilirkişilik yapmak, altyapı desteği vermek ve denetim yapmaktır.

Mali müşavir nasıl olunur

Mali müşavir nasıl olunur noktasında öncelikle sahip olunması gereken nitelik, ilgili bölümlerde (Muhasebe, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Hukuk, Siyasal Bilimler, Maliye, Bankacılık) en az lisans derecesi ile mezun olmak veya  yüksek lisans yapmış olmaktır.

Mali müşavir olmak için diğer şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak
  • Memuriyetten ihraç edilmemiş olmak
  • 3568 sayılı kanunda belirtilen suçlardan hüküm giymemek olmak
  • 3 yıl stajyer olarak Mali Müşavirlik görevini yapmış olmak
  • SMMM sınavını başarıyla geçmiş olmak ve SMMM ruhsatını almak

İşveren mali müşavirden ne bekler

Bir mali müşavirin mesleki nitelikleri dışında sahip olması gereken diğer niteliklerin en önemlileri; dürüstlük, güvenilirlik, sır saklama ve tarafsızlıktır. Ayrıca bir mali müşavirden beklenen matematiksel düşünme yeteneğine sahip olması, finansal kararların sonuçlarını öngörebilmesi, öz disiplin sahibi olması,  iş teslim tarihlerine uyumlu olabilecek şekilde çalışma programı belirleyebilmesi ve takım çalışmasına yatkın olmasıdır.

Bir cevap yazın